Meas Grupa TimpeaIlachta Gort a' Choirce, Iar-Thuaisceart - Environment Group, North West Ireland

Glantacháin Clean Ups

Lá Mór Glanadh na mBealtaí 2017 feagra Gort a' Choirce 8 Aibreán 2017 - Meas Iar-Thuaisceart, Co. Dhún na nGall, Éire Lán scipe bruscair 2017, Meas Iar-Thuaisceart, North West Anti-Waste Campaign
Sular tógadh an bhruscar i rith Lá Mór Glantacháin 2013, Meas Iar-Thuaisceart, North West Anti-Waste Campaign Sular tógadh an bhruscar i rith Lá Mór Glantacháin 2013, Meas Iar-Thuaisceart, North West Anti-Waste Campaign
Before and after removing rubbish during the big cleanup 2013


Bruscar bailithe i ngluaisteán i rith Lá Mór Glantacháin 2013, Meas Iar-Thuaisceart, North West Anti-Waste Campaign Lán scipe bruscair 2013, Meas Iar-Thuaisceart, North West Anti-Waste Campaign


An scipe bruscair i ndiaidh Glanadh Bealtaí Ghort a' Choirce 2009 An scipe bruscair i ndiaidh Glanadh Bealtaí Ghort a' Choirce 2008

Lá Mór Glanadh na mBealtaí 2017

Buíochas mór le achan duine a chuidigh leis an bhruscar a thógáil ó roinnt de na bealtaí móra i gceantar Chloich Cheann Fhaolaidh inné (Dé Sathairn 8ú Aibreán). Bhí aimsir mhaith againn agus tá cuid de na bealtaí ag amharc níos slachtmhara de bharr na hoibre uilig.

Lá Mór Glantacháin 2016

Beidh Lá Mór Glanadh na mBealtaí i gceantar Chloich Cheann Fhaolaidh ar an Satharn an 19ú Márta 2016 ar 1.00in.

Fáilte mhór roimh an phobal uilig bheith páirteach linn. Bíodh miotógaí agus casóg/veist sofheicthe ort.

Málaí ag na pointí seo leanas: Más mian leat do chuid málaí athchúrsáilte féin a úsáid agus píosa glanadh a dhéanamh ar lá inteacht roimh an Lá Glantacháin bheadh sin ina chuidiú mhór fosta. Ar an Lá Glantacháin, fág málaí líonta ag na pointí thuas nó ar na príomhbhealtaí agus cuir scairt ar Cordelia; 087-6111524 nó Mary; 086-8460764 le tógáil na málaí a shocrú.

A eagrú ag an grúpa comhshaoil MEAS Iarthuaisceart (www.meas-it.com)in éineacht leis an Glantachán Náisiúnta Earraigh.

Bheadh sé deas dá ndéanfadh achan duine iarracht a gceantar féin thart fán teach agus na bealtaí chóir baile daofa a choinneáil saor ó bhruscar. Coinnigh leis i rith na bliana agus beidh bród ort nuair a fheiceas tú toradh do chuid oibre. Tá tír ghalánta againn agus, mar sin, dualgas orainn uilig meas agus aire a thabhairt dár gceantar féin - dúinn féin agus do na glúnta atá ag teacht inár ndiaidh.

Big Clean-Up Day 2016

The Roadside Clean-Up in the Cloch Cheann Fhaolaidh area will be on Saturday the 19ú Márta 2016 at 1.00pm. All are welcome to take part. Bring gloves and a high visibility jacket. Bags will be left at the following points: . If you wish to use your own recycled bags to clean-up in your own time some day before the Clean-Up Day that would be great. On Clean-Up day filled bags to be left at the above points or on the main roads. Contact Cordelia; 087-6111524 or Mary; 086-8460764 to arrange collection of bags. Organised by the environment group MEAS Iarthuaisceart (www.meas-it.com) together with the National Spring Clean.

It would be nice if everyone would try to keep the area around their house free from litter for the whole year. We have a beautiful country and keeping it litter free shows respect and care for our own area, for ourselves and for future generations.

Baile Fearainn is Glaine 2015

Comhghairdeas le Mín na Craoibhe a bhain an comórtas don 'Baile Fearainn is Glaine' ag Féile Ghort a' Choirce i mbliana.

Buíochas - Lá Mór Glantacháin Ghort a Choirce 2013

Buíochas mór d’achan duine a chuidigh ar dhóigh ar bith leis an bhrúscar a thógáil ó na bealtaí móra i gCloich Cheann Fhaolaidh ar deireadh seachtaine an 23ú Márta. Tá an ceantar ag amharc i bhfad níos glaine dá bharr. Tógadh thar 20 mála brúscair (ainmhithe marbh san áireamh) ó bhruach na habhanna ag cúl an bhalla ag halla na paróiste. Buíochas ón grúpa timpeallachta MEAS agus ó Choiste na mBailte Slachtmhara Ghort a’ Choirce.

A big thank you to all who helped in any way with the roadside clean-up in Cloch Cheann Fhaolaidh on the weekend of 23rd March. The area is looking a lot tidier as a result. Over 20 bags of waste (dead animals included) were lifted from the river bank behind the wall of the parish hall. Thank you from the environment group MEAS and Coiste na mBailte Slachtmhara Ghort a’ Choirce.